Kai Tak, majka svih zastrašujućih aerodroma

Kai Tak, majka svih zastrašujućih aerodroma, je zatvoren na zadovoljstvo svih putnika aviona i stanovnika oko aerodroma. Mnogi su bili upozoreni na veoma urban karakter ovog aerodroma, ali i dalje nisu bili spremni za prizor stambenih blokova i veša koji se suši praktično paralelno sa pistom broj 13.

hongkong_kaitak

Manevar na takvoj visini je zahtevao poravnanje sa pistom koje je toliko spektakularno da su neki putnici tvrdili da su videli treperenje televizora kroz prozore stanova duž prilaza.

Da li ste i dalje spremni za letenje nebom? Naravno da jeste…uostalom, nema ničeg strašnog na samom nebu; sletanje i poletanje je ono što najviše tera srce da lupa. Pogotovo ukoliko polećete ili slećete na jednu od ovih 10 tačaka.