Najnapredniji nosač aviona “Džerald Ford”

Najnapredniji i dosad najskuplji nosač aviona zvaće se Džerald Ford. Tako je mornarica SAD odlučila da nazove novu ploveću tvrđavu za čiju je gradnju već potrošeno 13 milijardi dolara, ali koja nosi veliki broj novih tehnoloških inovacija.

Nosac aviona Dzerald Ford, foto 1

Američka mornarica nazvala je novi super nosač aviona po bivšem predsedniku SAD Džeraldu Fordu, a ubuduće će se čitava klasa tehnološki naprednijih plovećih tvrđava zvati „Ford“.

„Ford“ klasa imaće palubu površine pet hektara sa koje će moći da mnogo brže nego što je to slučaj sa „Nimic“ klasom izbacuje avione, a biće mu ugrađen i najnaprediniji radarski sistem koji je ikada stavljen na ratni brod.

Vojni čelnici SAD navode i da će novi nosač imati za petinu manju posadu nego „Nimic“ klasa, oko 4.500 ljudi.

Super nosač aviona Džerald Ford imaće elektromagetni sistem koji će katapultirati avione mnogo brže nego trenutni sistem sa kablovima.

Osim već pomenutog Dual-band radara, biće instaliran i elektromagnetni lift, koji će na palubu dva puta brže prevoziti potreban materijal i municiju od današnjih liftova.