Tužilaštvo odlučilo – Niko neće krivično odgovarati za pad helikoptera!

Beograd – Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je vodilo predistražni postupak o padu helikoptera, odlučilo je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju zadatka.

8bb2fe257fe5447137fd463e42b3a104

Kako je navedeno u saopštenju, nije utvrđeno da su oni sa umišljajem ili iz nehata u konkretnom slučaju preduzeli radnje koje bi predstavljale elemente bilo kog krivičnog dela.

“Nakon završenog predistražnog postupka,sveobuhvatnog razmatranja događaja,činjeničnog stanja, izjava više desetina saslušanih svedoka, obavljenih kompleksnih veštačenja, nalaza i mišljenja Komisije za osnovno ispitivanje udesa i Komisije za ispitivanje vanrednog događaja tužilaštvo je našlo da nema mesta pokretanju krivičnog postupka u odnosu na lica koja su učestvovala u pripremanju i izvršenju zadatka,jer nije utvrđeno da su sa umišljajem ili iz nehata u konkretnom slučaju preduzete radnje koje bi predstavljale elemente bića bilo kog krivičnog dela”, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je u predistražnom postupku utvrđeno da je u lancu komandovanja prilikom planiranja i pripreme zadatka, došlo do propusta koji nemaju krivično pravnu,već eventualno disciplinsku težinu.

“Tužilac je imao u vidu i cenio i činjenicu da je prema brigadnom generalu Predragu Bandiću i general majoru Živak Ranku pokrenut disciplinski postupak i ta okolnost nije uticala na stav tužilaštva da bude doneta drugačija odluka. Odluka tužilaštva bazirana je i potkrepljena isključivo na prikupljenim dokazima tokom predistražnog postupka”.

22897ffccd02976e0b043c8ab8bb0579

Jedina presuda doneta je sedam meseci nakon pada, 23. oktobra 2015. Tada je Vojni disciplinski sud doneo presude protiv dvojice generala za disciplinske prestupe tako što im je zabranjeno napredovanje.

“General major Ranko Živak oglašen je krivim zbog disciplinskog prepusta propuštanja radnje na koju je lice u službi ovlašćeno radi sprečavanja nezakonitosti ili štete. Za isti prestup proglašen je krivim i brigadni general Predrag Bandić, kao i za prekoračenje službenog ovlašćenja”.

General-major Ranko Živak neće moći da napreduje u službi jednu, a general Predrag Bandić dve godine.

izvor: N1
foto: Reuters