Aeromiting u Preljini kroz objektiv Nikole Jovanovića

IMG_0635sm

IMG_0675sm

IMG_0680sm

IMG_0815sm

IMG_0852sm

IMG_0855sm

IMG_0867sm

IMG_0893sm

IMG_0901sm

IMG_0904sm

IMG_0918sm

IMG_0923sm

IMG_0940sm

IMG_0946sm

IMG_0947sm

IMG_0957sm

IMG_0979sm

IMG_0982sm

IMG_0986sm

IMG_0999sm

IMG_1002sm

IMG_1018sm

IMG_1028sm

IMG_1112sm

IMG_1165sm

IMG_1196sm

 

Foto: Nikola Jovanović