Foto blog Dimitrija Ostojića ponovo u funkciji

http://dimitrijeostojic.com/blog/

Nova verzija foto bloga Dimitrija Ostojića  je online !

Uživajte u fotografijama.