Opet poleće “Lasta”

Avion “Lasta”, koji je Srbija vlastitim sredstvima razvila, posle realizovanih modifikacija ispunjava uslove za savremenu osnovnu i početnu obuku i za 2014. godinu planirano je da on ponovo bude uveden u operativnu upotrebu, navode za Danas u Ministarstvu odbrane. Oni naglašavaju da je, takođe, planirano da se do kraja 2021. godine, u saradnji sa stranim partnerima, modernizuje avion “supergaleb G-4” u “supergaleb G-4MD”.

Ovom modernizacijom G-4 će zadovoljiti zahteve savremene napredne i borbene obuke, poput vazduhoplova iste kategorije u svetu – kažu u ministarstvu.

10426908474ee2460ac3ea7578873665_640x360

S druge strane, tokom ove godine, tačnije od septembra, u stalno borbeno dežurstvo sistema protivvazdušne odbrane ponovo su uvedeni i avioni MiG-29. Naime, zbog nedostatka rezervnih delova i nedovoljnog broja sati naleta, u dežurnim snagama su više od četiri godine bili avioni MiG-21.

No, major Nikola Kovačić iz Komande Vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane za naš list objašnjava da je u prethodnim godinama izvršen generalni remont MiG-29, u sklopu kog je urađena i modernizacija dela opreme i uređaja.

Posle remonta i perioda potrebnog za uvođenje pilota u trenažu, avion je 2009. uveden u sastav dežurnih snaga protivvazdušne odbrane. Potreba za dodatnim usavršavanjem i osposobljavanjem mladih pilota, kao i složena i otežana nabavka rezervnih delova, uslovila je da se avion i dragoceni resurs težišno angažuje na obuci mladih pilota i obezbeđenju kvalitetnog pilotskog kadra.

Tokom ove godine, intenziviranjem letenja, završetkom preobuke i borbenog osposobljavanja pilota za ovaj tip vazduhoplova, stvoreni su svi neophodni uslovi, pa se avion MiG-29 od septembra ponovo nalazi u dežurstvu u sistemu protivvazdušne odbrane – navodi Kovačić.

U MiG-29, za sada našeg najsavremenijeg aviona, seli su i novi piloti. No, uslovi koje treba da ispuni neko ko želi da postane pilot ovog aviona nisu nimalo jednostavni.

Kandidat mora da ispuni sve zdravstvene kriterijume na Vazduhoplovno medicinskom institutu za navedeni tip vazduhoplova, zatim da tokom letačke obuke ima odlične ocene, da poseduje sve neophodne sposobnosti koje su zahtevane za pilota lovačke avijacije, a po preporuci nastavnika letenja za daljom obukom na lovačkoj avijaciji, te da ima završene sve profile obuke na drugim tipovima vazduhoplova, poželjno na MiG-21 – ističe Kovačić.

Bezbedan vazdušni prostor

Govoreći o godini koja je na izmaku, major Kovačić iz Komande Vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane (ViPVO) kaže da je 204. vazduhoplovna brigada (vbr) Vojske Srbije u 2013. realizovala redovne letačke zadatke, a kao težišni izdvaja neprekidno dežurstvo u snagama za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Srbije, što je ujedno i glavni zadatak ViPVO u miru.

“Smatramo da ovaj zadatak uspešno izvršavamo i da je vazdušni prostor iznad Srbije siguran i bezbedan. Kao najveći uspeh 204. vbr u ovoj godini ističemo činjenicu da su svi planirani redovni i vanredni zadaci realizovani bez ugrožavanja bezbednosti letenja i kritičnih situacija”, kaže Kovačić.

 

Izvor: RTS