Proslava dana 98. vazduhoplovne brigade

Dan 98. vazduhoplovne brigade obeležen je danas na aerodormu Lađevci, pored Kraljeva. Obraćajući se prisutnima, komandant 98. vazduhoplovne brigade pukovnik Aleksandar Bjelić istakao je da je i ovaj 64. rođendan jedinice, prilika je da se rezimiraju postignuti rezultati i realizovane aktivnosti u predhodnom periodu.

photo © Dimitrije Ostojic

Devedeset osma vazduhoplovna brigada je nastala integracijom jedinica Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane baziranih na aerodromima Lađevci i Niš: 161. i 285.vazduhoplovne baze, 98. lovačko-bombarderskog i 119. helikopterskog puka i jednog odeljenja 353. izviđačke avijacijske eskadrile.

Dan 98. vazduhoplovne brigade obeležava se 28. novembra. Tog dana 1949. godine formiran je 198.  jurišni puk čiji je naslednik 98. lovačko-bombarderski avijacijski puk koji, od svih jedinica koje su ušle u sastav sadašnje brigade, ima najdužu tradiciju. To je bila i najstarija formirana jedinica u nekadašnjem RV i PVO.